JEG TRENGER EN AKTIVITET SOM GIR MENING!

få bedre resultater med en VEILEDER SOM STØTTER PROSESSEN!

Om VTA

VTA kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd, og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Du regnes som en ordinær arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du vil få en arbeidskontrakt.

 

Hva inneholder varig tilrettelagt arbeid?

Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom utføring av arbeid og det å bidra i et fellesskap, samt til å kvalifisere deg til vanlig jobb ved å produsere varer og tjenester. Som en ansatt følges du opp med medarbeidersamtaler og statusrapporter til NAV. Er du usikker på hva du vil jobbe med, tilbyr vi karriereveiledning.

 Du kan også få permisjon fra oss for å prøve deg på en vanlig arbeidsplass (hospitering). Formålet med hospitering er å legge til rette for en overgang fra skjermet til ordinær virksomhet. Du kan få permisjon for inntil seks måneder for å hospitere.

Varighet

Arbeidskontrakten er ikke tidsbegrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om de har andre muligheter som passer deg bedre, som f.eks. utdanning eller ordinært arbeid.

Nyttig å vite

Du mottar uføretrygd etter folketrygdloven. I tillegg mottar du en bonuslønn for arbeidet du utfører. Bonuslønnen gir grunnlag for feriepenger.

Les mer om VTA på NAV sine sider her. 

Slik jobber vi for å bistå og hjelpe deg!

AFT

AFT betyr - Arbeidsforberedende trening.

VTA

VTA betyr -
Varig tilrettelagt trening.

Lærekontoret

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

Våre eiere og samarbeidspartnere

Med trening er alt mulig!

Å få seg den jobben du vil ha, kan noen ganger føles som å fly til månen. Vi har erfart at det hjelper å trene, derfor vet vi at det nytter. Se hvordan du kan komme videre på din reise,…

La oss hjelpe deg igang!

Når tålmodigheten forsvinner, er vi der og hjelper deg til å se mulighetene som er igjen. Ingenting er «dumt» eller «håpløst» før du gir opp. Vi har trening i å holde motet oppe!