Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke nettsiden vår. Vi følger retningslinjene i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vår nettside skal

  • Være inkluderende for alle, uansett funksjonsnedsettelse.
  • Tilfredsstille AA-kravene og strebe etter AAA-kravene i WCAG 2.0.
  • Kommunisere klart og forståelig.
  • Sikre god universell utforming.
  • Ha kontinuerlig fokus på å rette opp WCAG-feil.

 

Hjelp oss med å bli bedre

Vi setter pris på om du gir beskjed dersom det er noe vi kan gjøre for å forbedre vår universelle utforming. Hvis du oppdager feil eller mangler på nettsiden vår, vennligst send oss en e-post.

Slik jobber vi for inkludering