Nøkler som virker der de skal,...

FOR DEG, din BEDRIFT- ELLER ORGANISASJON


Hvordan kan vår kunnskap og erfaring komme deg til nytte?

Kravene til å utvikle seg er økende. Som enkelt menneske, bedrift og organisasjon må vi følge med, eller bli akterut-seilt. I Jobbteam er inkludering og bæreevne viktige bærebjelker for at vi kan gjøre en forskjell og representere nye muligheter.

Vi får ingenting men er sterke når vi kommuniserer og står  sammen. Jobbteam AS har trening i å utvikle samsvar mellom innsøking og resultat. Vi har lang erfaring i å få mennesker til å forstå hva de kan- og hvilke tilretteleggingsbehov som er nødvendig, for at de fungerer optimalt. Optimalt i forhold til seg selv og sine omgivelser. 

Vi sitter på viktig kompetanse og erfaring og denne kompetansen kan bli din, enten du engasjerer oss personlig-, eller for bedrifts- eller organisasjonsutvikling. 

Våre kurs er nyttig og nødvendig når dere vil oppnå resultater gjennom effektiv kommunikasjon og samhandling. «Få sykefravær ned og trivsel opp!», er et motto vi ser gir mening!