"Lipro Kompetanse gir oss en solid oppfølging og er særlig gode på å matche vårt behov med tilgjengelig arbeidskraft."

«I Kiwi er vi opptatt av å inkludere utenforskapet og ser det er bra nytte i graderte stillinger også. Vi regner dem som en av oss fra dag 1. Det som er viktig for oss er å møte den enkelte der den er, og gi dem tid og opplæring slik at de blir trygge med oppgavene sine. Vi legger til rette for mestring, og det mener vi er nøkkelen til vår suksess med arbeidsinkudering. Vi ser de  vokser med oppgavene alle sammen, og etterhvert blir de mer og mer selvstendige. Alle er til god hjelp med sine styrker hos oss nå. For Kiwi er dette både samfunnsoppdrag og lønnsom investering»

Ønsker du mer informasjon om våre tiltak og prosjekter, kontakt:  Helge Ødegård – Tlf.: 950 25 542 E-post: helge@lipro.no

VÅRE VERDIER

LIKEVERD

RAUSHET

MOT

Ulike mennesker har ulike behov. Vi tilstreber derfor individuelle løsninger til den enkelte.
Til å dele vår kompetanse og søke utfordringer
Mot til å stå i utfordringer, anerkjenne og dra nytte av hverandres kompetanse.

Metodikk

Det viktigste elementet i vår arbeidsmetodikk er myndiggjøring/empowerment. De som deltar i våre tiltak skal selv i sterk grad være med på å utforme sin plan for den perioden de er tilknyttet Lipro Kompetanse. Vi er opptatt av å møte den enkelte jobbsøker der den er, og jobber for å skape en trygg og god relasjon for best mulig samarbeid. Vår oppgave som veiledere handler om legge til rette for motivasjon og gode utviklings – og endringsprosesser. Equass sertifiseringen dokumenterer vår arbeidsmetodikk og at alle deltakere har mulighet til å være med på å utforme det tilbudet og den bistanden de til enhver tid mottar fra oss.

I Lipro Kompetanse bruker vi mye tid på kompetanseheving og har en felles kompetanseplattform som vi kaller The Lipro Way.  Plattformen tar utganspunkt i AI (Appriciative Inquiery), kommunikologi, positiv psykologi, veiledning og kommunikasjon. Alle våre veiledere har høyskoleutdanning og er sertifisert innen veiledning og karriereveiledning. Vi har kompetansedager for hele selskapet en gang i måneden, det betyr at vi i stor grad er oppdatert på effektfulle metoder og verktøy som skaper fremdrift.

Våre veileder har et nært  samarbeid med lokale bedrifter innen alle bransjer i Lillehammer-regionen.