På Lipro har vi over 30 års erfaring som sosial entreprenør!

Sammen med næringslivet, NAV og Lillehammer-Gausdal  kommune har vi som felles mål å få flere mennesker ut i arbeidslivet. Slik skaper vi bærekraft i Lipro, med aktiviteter for deg, for bedrifter, for NAV og andre organisasjoner. Arbeid og inkludering var og er en grunnsten for at flere skal finne en plass i seg selv og i samfunnet. 

 

Slik er vi organisert

Lipro AS ble etablert i 1963 og er moderselskap til Lipro Kompetanse AS og Jobbteam AS

Bli kjent med våre avdelinger

Hva er Lipro AS

Lipro AS er en ideell sosial entreprenør med over 30 års erfaring, engasjert i å fremme arbeidsinkludering, utdanning og et bærekraftig samfunn. Vi tilbyr tjenester til privat og offentlig sektor, blant annet gjennom arbeidsrettede tiltak, utdanning, språkopplæring og HR-tjenester. Vi jobber på oppdrag fra NAV, Lillehammer/-Gausdal kommune og næringslivet.

 

Vi ønsker å styrke den enkeltes muligheter og bidra til utviklingen av menneskelige ressurser i virksomheter. Med hovedkontor på Lillehammer, Smestadveien 27, leverer vi tjenester til hele Gudbrandsdalen. Vi ser frem til å hjelpe deg.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lipro AS er en arbeid og inkluderingsbedrift med et et utviklingsansvar. Vårt oppdrag består i å tilby og uveksle kompetanse til ledere, bedrifter og organisasjoner som ønsker å forbedre sine resultater. Målet er at brukere, og ansatte med helse- og eller tilretteleggingsbehov skal få bidra med sin kompetanse til gavn for seg selv og bedriften. Lipro AS bidrar til å øke kompetanse å senke terskelen for å bli i arbeid komme tilbake i jobb.

Lipro AS er en arbeid og inkluderingsbedrift med et et utviklingsansvar. Vårt oppdrag består i å tilby og uveksle kompetanse til ledere, bedrifter og organisasjoner som ønsker å forbedre sine resultater.

  • For Lipro Kompetanse er Målet at brukere, og ansatte med helse- og eller tilretteleggingsbehov skal få bidra med sin kompetanse til gavn for seg selv og bedriften.
  • For Jobbteam skal være en foretrukket bedrifts- og næringslivspartner. I en allianse av kompetanse og erfaring tilbyr vi i Jobbteam konsulentbistand som er styrkebasert og gir resultater for arbeidstaker og bedriften. Din utvikling er vår målsetting enten du er kommersiell eller ideell.

Lipro AS fokuserer på bærekraftige prinsipper og bidrar aktivt til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Vårt samfunnsoppdrag er å skape muligheter for enkeltmenneskers arbeid, helse og utdanning, og vi er stolte over å delta i arbeidet.

Vi har identifisert fire sentrale bærekrafts mål som vi fokuserer på: god utdanning (mål 4), anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 8), ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12), samt samarbeid for å nå målene (mål 17). Disse målene er veiledende for våre strategier og initiativer.

Innenfor god utdanning jobber Lipro aktivt med å tilby norskopplæring til minoritetsspråklige gjennom Lipro Utdanning ved Læringssenteret. Vi anerkjenner viktigheten av språk som en nøkkel til arbeidsinkludering og integrering.  

Innenfor anstendig arbeid og økonomisk vekst er Lipro AS forpliktet til å oppnå full og produktiv sysselsetting for alle, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne. Vi ser på vår kjernevirksomhet som en sentral bidragsyter til dette målet, da vi jobber med å skape ordinære arbeidsplasser for enkeltpersoner, slik at de blir uavhengige av støtteordninger. Vi fokuserer også på å overføre inkluderingskompetanse til arbeidsgivere for å fremme mangfold og lik lønn for likt arbeid.

Lipro AS tar også ansvar for forbruk og produksjon gjennom en rekke tiltak. Vi har oppnådd Miljøfyrtårn-sertifisering og er engasjert i å redusere klimaavtrykket vårt. Vi praktiserer prinsippene for reduksjon, gjenbruk, resirkulering og kildesortering i våre aktiviteter. Gjennom initiativer som bruktbutikken vår Gjenbruk, oppfordrer vi til gjenbruk og reparasjon av produkter. Vi jobber også med å redusere matsvinn og implementere miljøvennlige rutiner i våre kafeer.

Kvalitet i alle ledd

Lipro AS har som mål å kontinuerlig forbedre seg ved å vektlegge faglige vurderinger og lovpålagte krav. Vi følger modellen planlegge, utføre, kontrollere og korrigere/standardisere.

Vi har implementert kvalitetssikringssystemene ISO-9001 og eQuass for å sikre kontinuerlig forbedring, kundetilfredshet og brukermedvirkning. ISO-9001 er den mest anerkjente globale standarden for kvalitetsledelse, mens eQuass (European Quality in Social Services) er et europeisk kvalitetssikringssystem for velferdstjenester.

De konkrete fordelene med kvalitetssertifiseringene er som følger:

  • Fokus på kundebehov, kvalitet og effektivitet.
  • Ensartet prosess for medarbeidere i arbeidet med deltakerne.
  • Brukermedvirkning og involvering av deltakerne.
  • Oppfølging av medarbeidere.
  • Intern og ekstern rapportering.
  • Kvalitetssikringsverktøyene bidrar til å samle inn og identifisere styrker og forbedringsområder innenfor våre tjenester. Dette sikrer at vi alltid jobber mot å være en stadig bedre samarbeidspartner for tiltaksdeltakere, NAV, kommuner og bedrifter i lokalsamfunnet.

Vi setter stor pris på våre ansatte, som er dyktige, fleksible og har en sterk vilje til endring og personlig utvikling. Vi ønsker å tiltrekke oss dedikerte mennesker med ulik kompetanse og bakgrunn, som er motiverte for å bidra til samfunnet. Vi er også opptatt av å skape en enda mer mangfoldig arbeidsstyrke, og vi er bevisste på å rekruttere mennesker med ulike perspektiver og erfaringer til vår virksomhet.

VÅRE FELLES VERDIER

LIKEVERD

RAUSHET

MOT

Ulike mennesker har ulike behov. Vi tilstreber derfor individuelle løsninger til den enkelte.
Til å dele vår kompetanse og søke utfordringer
Mot til å stå i utfordringer, anerkjenne og dra nytte av hverandres kompetanse.

Våre Bærekraftsmål

3
9
16
4
10
17
5
11
sdglogo
7
12
8
13

Bedriftstjenester

Her får du hjelp med det meste! 

Les mer

Her får du hjelp med det tekniske!

Les mer

Her får du tak i praktiske møbler og og bygg til din hage og ditt hjem!

Les mer

Her finner du et møtested for dine venner og møtemat til dine arrangementer. 

Les mer

Her får du hjelp til å pakke og montere produkter og tjenester! 

Les mer

Her får du tak i ved!

 

Les mer

HR-tjenester

Her får du bistand og hjelp til å rekrutere. 

Les mer

Her får du hjelp til oppfølging av sykemeldte

Les mer

HMS - håndboka

Her får du bistand og karriereveiledning

Les mer

aøsdlfkaøsdlkfjaøsldkjfaøsdf
asdøflkasdøflkasjdføalksdjfas
øas

Kurs og muligheter

Her kan du se på muligheter som bidrar til bedre kompetanse og erfaringsutveksling

Les mer

En pakke for deg som er klar for å tenke nytt og er forandringsvillig. Passer for enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Les mer

Her får du bistand og karriereveiledning

Les mer

Våre eiere og samarbeidspartnere

Lipro AS har vedtektsfestet forbud mot uttak av overskudd,
og på den måten er alle våre verdier sikret til det beste for samfunnet og eiere. Lipro AS er eid av fylkeskommunen samt Lillehammer kommune i Oppland/-Innlandet.
Innlandet Fylkeskommune
Lillehammer Kommune

Styret i Lipro AS

Styreformann
Per Andreas Mæhlum (f 1955)
Per Andreas Mæhlum (f 1955)
Styremedlem
Trine Sommerfelt Stenberg (f 1970)
Trine Sommerfelt Stenberg (f 1970)
Styremedlem
1556695304126- Trond Carlson
Trond Carlson (f 1953)
Styremedlem
Ane Bjørnsgaard (f 1969)
Ane Bjørnsgaard (f 1969)
Styremedlem
Eirin H Førsund Feiring (f 1982)
Eirin H Førsund Feiring (f 1982)
Styremedlem
Elin Paulsen Antonsen,
Elin Paulsen Antonsen (f 1973)
Varamedlem
Petra Pinnow Lunde (f 1974)
Petra Pinnow Lunde (f 1974)
Varamedlem
Morten Braastad Aune
Morten Braastad Aune (f 1969)
Aturorisert Revisor
Pricewaterhousecoopers AS
Aturorisert Regnskasfører
Azets Insight AS