Er du "veiledningsbar"?

kompetanse og erfaring

Vårt kurskonsept

Se dine ansatte og -reduser stress i hverdagen!

Ansatte Support som virker, er interessant. Bli kjent med verktøy vi har erfaring med virker. Stress kan være synlig og usynlig. Hvilke former for stress påvirker dine ansatte? Bevisstgjøring hjelper!

Kommer i 2024
(meld din interesse nå)

7 - steg til bedre trivsel i arbeid og fritid.\

Hvordan du organiserer din bedrift, forteller noe om dine resultater. Disse 7-steg kan gi ansatte og ledelse en større bevissthet om hvordan de kan bidra.

Kommer i 2024
(meld din interesse nå) 

Ledelse utvikling

Ledelse utvikling er ikke noe du får, det er noe du må skape. Vi viser deg hva det betyr å bli sett som ansatt og hvordan du kan anerkjenne dine egne behov for utvikling.

Kontakt Helge Ødegård, helge@lipro.no eller ring 950 25542.

AI-på arbeidsplassen

Bli kjent med et av de viktigste virkemidlene for en hver jobbspesialist og karriereveileder. Disse knappene gir mening også for ansatte som trenger å bli sett! 

Kommer i 2024
(meld din interesse nå)

Karriereveiledning

Lær hvordan du kan se muligheter der helse og tilretteleggingsbehov gjør det vanskelig å finne løsninger. Vi har verktøy, kompetanse og erfaring.

Les mer her

HMS-håndboka og Kvalitetsikring

Bli kjent med HMS-håndboka og et rammeverktøy som gjør det mulig å kvalitetsikre struktur og viktige prosesser i din bedrift/-organisasjon. 

Kommer i 2024
(meld din interesse nå)

HVORDAN SKAPE TRIVSEL DER DET TELLER!

få bedre resultater med lipro- pakken!

LIPRO PAKKEN

Skreddersøm

FRONT-END

Front-end - betyr at vi kartlegger struktur og synlige prosesser i din organisasjon.

BACK-END

Back-end - betyr at vi kartlegger struktur og usynlige prosesser i din organisasjon.

Tilrettelegging

Tilrettelegging- betyr at vi synliggjør de endringer som er nødvendig på bakgrunn av kartlegging i front og bak kulissene.

Kvalitetsikring

Kvalitetssikring- betyr at vi bryr oss om hvordan det går og tar ansvar for å dokumentere resultatene etter at LIpro -pakken er levert og implementert.

Skreddersøm
Dette produktet er under utvikling og er klart i 2024

Kontakt oss for samtale og mulighets-avklaring

CEO Helge Ødegård
Innlandet Fylkeskommune
Lillehammer Kommune