Kurs og utvikling

kompetanse og erfaring

Hvordan kan våre kurs komme deg til nytte?

Lipro sitt varemerke er måten vi ser mennesker på! Vi tror på at denne kompetansen gjør oss unik og kan inspirere andre. Etter 30 år som sosial entreprenør har vi med oss viktig erfaring og kompetanse vi gjerne deler med deg. Likeverd og raushet gjør noe med oss når vi får muligheten til utvikle oss. Derfor tror vi på mestring. 

Hvordan kan vår innsikt komme deg til nytte? 

Vi jobber med å utvikle flere kurs som vil bli klar i 2024. Er tema eller kurs relevant for deg, ta kontakt med helge@lipro.no, eller ring 950 25542.

HR-tjenester

Rekruttering

Her får du bistand og hjelp til å rekkrutere. Vi ser hva du trenger og hjelper deg å finne rett person på rett plass.

HR-Ekspertbistand

Her får du hjelp til oppfølging av sykemeldte

HMS-håndboka

Her får du bistand til å kvalitetsikre dine HMS-rutiner, slik at de blir synlige og lettere å håndtere.

Kurs og muligheter

Karriereveiledning

Her får du bistand og karriereveiledning

Lipro-pakken

En pakke for deg som er klar for å tenke nytt og er forandringsvillig. Passer for enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Kontakt oss for samtale og mulighets-avklaring

CEO Helge Ødegård

Våre eiere og samarbeidspartnere

Innlandet Fylkeskommune
Lillehammer Kommune