Varodd

Varodd har i 2017 hatt som mål å øke ”attføringskompetansen” til samtlige ansatte i bedriften, spesielt med tanke på det nye AFT tiltaket.

AI kurset har vært den viktigste satsningen, og de fleste i organisasjonen har gjennomført kurset.

Vi opplevde at kurset var lagt opp på en pedagogisk god måte, og mange ble engasjerte av de gode kursholderne.

Vi opplevde å bli bedre kjent med hverandre gjennom øvelser og rollespill. Det var spesielt gode tilbakemeldinger fra våre arbeidsledere om at de praktiske øvelsene var veldig relevante for deres arbeidssituasjon.

AI har gitt oss flere verktøy som vi anvender i dag, og det har også bidratt til økt samarbeid på tvers av avdelinger.