Britt Erlandsen Villa, daglig leder Asker Produkt AS

«Vi gjennomførte basiskurset som internopplæring av våre ordinært ansatte men det som mål å heve den generelle veiledningskompetansen i bedriften. Tilbakemeldingene har absolutt vært positive...»

 ...flere føler seg tryggere i rollen og har fått verktøy som letter hverdagen. I tillegg opplevde vi å bli bedre kjent med hverandre gjennom øvelser og rollespill. Det har bidratt til at flere er blitt tryggere på hverandre. Det er positivt for vår samhandlingsprosess – en kontinuerlig jobbing med samhandling på tvers av avdelinger.»

Asker produkter