Rita Sandnes, daglig leder Sølve as

«Kurset har bidratt til at bedriften har lykkes med nødvendige omstillinger. Ansatte har i fellesskap gjort et kompetanseløft ved å delta på basiskompetanse.»

Vi opplever å ha fått mye igjen for investeringen i kurset, og det var svært nyttig at alle fikk delta på kurset. Anbefales at flest mulig fra en bedrift deltar.
Sølve as følger opp kurset gjennom ukentlig, systematisk og organisert prosess i smågrupper. I tillegg jobber det daglig individuelt.

Solve