Vil dere være behandlende, forebyggende eller helsefremmende som organisasjon?

Hvordan kan vi hjelpe din organisasjon?

På Jobbteam har vi lært hvor vanskelig det kan være å møte hverandre og hvor viktig det er å finne løsninger sammen. Sammen med næringslivet, NAV og Lillehammer-/Gausdal  kommune har vi som felles mål å få mennesker til å kommunisere bedre sammen. 

Vi sitter på unik kompetanse fordi vet hvor vanskelig livet kan arte seg for mennesker. Om du er stor eller liten, hos Jobbteam arbeider vi for å ta vare på verdigheten. Derfor er vi raus og imøtekommende når noen trenger hjelp, til å finne frem til svarene de besitter. 

Våre veiledere er unike, fordi de ser deg der du er. Her ser du en av våre mest erfarne veiledere som heter Kjersti Øien. Sammen med resten av teamet kan hun bistå deg og eller din organisasjon med å komme videre! 

Innlandet Fylkeskommune
Lillehammer Kommune
Lipro sine bærekraftsmål