Viktige spørsmål å besvare,... for deg?

Den jobben vil jeg ha!

få bedre resultater med en jobbspesialist!
Med trening er alt mulig!

Å få seg den jobben du vil ha, kan noen ganger føles som å fly til månen. Vi har erfart at det hjelper å trene, derfor vet vi at det nytter. Se hvordan du kan komme videre på din reise,…

La oss hjelpe deg igang!

Når tålmodigheten forsvinner, er vi der og hjelper deg til å se mulighetene som er igjen. Ingenting er «dumt» eller «håpløst» før du gir opp. Vi har trening i å holde motet oppe! 

Spar krefter og energi
vi møter deg der du er?

Hva du får,...

Hos oss får du støtte til å ta de nødvendige stegene for å komme deg i jobb og til å få en meningsfylt hverdag der du også er med å bidra i samfunnet, enten du er i jobb, eller om du for tiden ikke er i arbeid.

Karriereveiledning

Formålet med karriereveiledning er å styrke din karrierekompetanse, kompetanse som setter deg i stand til å håndtere din karriere, også i forandring og overganger. Det er kompetanse til å kjenne og forstå deg selv og din kontekst, til å handle og ta valg og til å håndtere dilemmaer og spenninger knyttet til liv, læring og arbeid. Det inkluderer innsikt i at du formes av dine livsvilkår og handlinger, men også at du kan påvirke og forme egen og fellesskapets framtid.
Karriereveilederne i Lipro støtter deg i å ta reflekterte jobb- og utdanningsvalg og til å bli bevisst dine ressurser og muligheter. De gir opplæring i å sette konkrete mål og til å lage konkrete strategier og planer for hvordan målene kan oppnås.

Sosiale medier

LinkedIn er det mest brukte profesjonelle nettverk på sosiale medier. Arbeidsgivere bruker LinkedIn til å publisere informasjon om selskapet og til å legge ut ledige stillinger, blant annet.
En profil på LinkedIn er som en utvidet CV der du kan utdype dine kvalifikasjoner, erfaringer og egenskaper. Har du profiler på Facebook og Instagram bør du også kvallitetssikre at du gir et godt inntrykk hos en arbeidsgiver.

Slik jobber vi for å bistå og hjelpe deg!

Kontakt oss for Karriereveiledning

Våre eiere og samarbeidspartnere

 
Lipro AS har vedtektsfestet forbud mot uttak av overskudd,
og på den måten er alle våre verdier sikret til det beste for samfunnet og eiere. Lipro AS er eid av fylkeskommunen samt Lillehammer kommune i Oppland/-Innlandet.
Innlandet Fylkeskommune
Lillehammer Kommune