The Team

Arbeid og Miljø

En arbeids og miljø-spesialist har disse egenskapene

  • Målbevisst
  • imøtekommende
  • Resultatorientert
  • Inkluderende
  • Løsningsorientert
  • Relasjonsskapende
  • Sosialt erfaren med mennesker i krise
  • Tror på din mestring