Hvor ønsker du å utvikle deg?

FOR DEG, din BEDRIFT- ELLER ORGANISASJON

Sammen med næringslivet og våre eiere Lillehammer kommune, Gausdal kommune og Innlandet fylkeskommune skal vi bidra til bærekraftig arbeidsinkludering og organisasjonsutvikling. Vi har som mål å bistå enkelt mennesker, bedrifter og organisasjoner i deres utviklingsprosess og opplevelse av tilhørighet i arbeidslivet.  Kunnskap om hva som får mennesket til å virke, er vår styrke! Din utvikling er vår målsetting enten du er kommersiell eller ideell.

 

Hva er Jobbteam AS

Jobbteam AS er et datterselskap av Lipro AS. 

Jobbteam AS består i dag av to avdelinger som leverer ulike tjenester. Avdelingen Lillehammer Byggservice leverer vaktmestertjenester i hele Gudbrandsdalen. Avdelingen kurs og utvikling er nasjonal leverandør av kurs og konsulent tjenester innen arbeidsinkludering samt organisatorisk og personlig utvikling.  Hovedkontoret ligger på Lillehammer, Smestadvegen 27.

Vi  hjelper  enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner til å skape bedre resultater.  Gjennom erfaring og kompetanse  styrker vi utvikling av menneskelige ressurser i virksomheter og bidrar til økt bærekraft. Vi tilbyr tjenester til privat og offentlig sektor, og ser frem til å hjelpe deg.

Jobbteam AS ble etablert som et kurs og konsulentselskap i 2017, med hovedfokus på bedriftsrådgivning og kurs innen arbeidsinkludering, organisasjon og ledelse.
I 2023 ble vaktmesterdelen av Lillehammer Byggservice kjøpt opp. I dag består Jobbteam AS av disse to ovennevnte avdelingene. 

Jobbteam AS sin visjon er arbeidsinkludering.

Jobbteam tilbyr og utveksler kompetanse til ledere, bedrifter og organisasjoner som ønsker å forbedre sine resultater. Vi skal være en foretrukket bedrifts- og næringslivspartner. Jobbteam tilbyr konsulentbistand som er styrkebasert og gir resultater for arbeidstaker og bedriften. Din utvikling er vår målsetting enten du er kommersiell eller ideell. Jobbteam AS bidrar til å øke kompetanse og senke terskelen for å bli i arbeid komme tilbake i jobb, og tilrettelegger for både organisatorisk og personlig utvikling.

I tillegg vil vår avdeling Lillehammer Byggservice muliggjøre at enda flere kan nyttiggjøre sin arbeidsevne med meningsfulle og tilpassede arbeidsoppgaver innen vaktmestertjenester.

Jobbteam AS fokuserer på bærekraftige prinsipper og bidrar aktivt til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Vårt samfunnsoppdrag er å skape muligheter for enkeltmenneskers arbeid, helse og utdanning, og vi er stolte over å delta i arbeidet.

Vi har identifisert fire sentrale bærekrafts mål som vi fokuserer på: god helse og livskvalitet (mål 3) , god utdanning (mål 4), anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 8), Bærekraftig byer og lokalsamfunn (mål 11), samt samarbeid for å nå målene (mål 17). Disse målene er veiledende for våre strategier og initiativer.

DISSE VERDIENE ER FUNDAMANTERT I VÅRT DNA

LIKEVERD

RAUSHET

MOT

Ulike mennesker har ulike behov. Vi tilstreber derfor individuelle løsninger til den enkelte.
Til å dele vår kompetanse og søke utfordringer
Mot til å stå i utfordringer, anerkjenne og dra nytte av hverandres kompetanse.

HR-tjenester

Nye kurs kommer i 2024

Her kan du melde din interesse og dine behov

Kurs og muligheter

Nye kurs kommer i 2024

Her kan du melde din interesse og dine behov

Slik er vi organisert

Lipro AS ble etablert i 1956 og er moderselskap til Lipro Kompetanse AS og Jobbteam AS

Bli kjent med våre avdelinger

Våre Bærekraftsmål

3
4
8
11
17
sdglogo

Våre eiere og samarbeidspartnere

Lillehammer Kommune 66,8%
Innlandet Fylkeskommune 27%
Gausdal Kommune 6,2%

Styret i Jobbteam AS

Styreleder
Styrelede-Per-Maehlum.jpg
Per Andreas Mæhlum (f 1955)
Kjetil-Nordbye.jpg
Kjetil Nordby (f 1971)
Ane-Bjornsgaard.jpg
Ane Bjørnsgaard (f 1969)
Morten-Aune.jpg
Morten Braastad Aune (f 1969)
Eirin.jpg
Eirin Hilleborg Førsund Feiring (f 1982)
Petra Pinnow Lunde (f 1974)
Petra Pinnow Lunde (f 1974)
Aturorisert Revisor
Pricewaterhousecoopers AS
Aturorisert Regnskasfører
Azets Insight AS